Voorwaarden van BestFiveM.com

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website FiveM-Mods.net, te vinden op bestfivem.com

BestFiveM is een marktplaats voor het spel 'FiveM', modificatiesoftware voor Grand Theft Auto V. We bieden een platform voor de distributie en reclame voor eigen gemaakte programma's/digitale producten, genaamd 'scripts' of 'maps'. Deze downloads zijn extensies voor gameservers.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf bestfivem.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

Beleid voor acceptabel gebruik

Voor verkopers: De Acceptable Use Policy (AUP) is geldig en de producten die je aanbiedt moeten hieraan voldoen. Een beleid voor aanvaardbaar gebruik (AUP) is een document met beperkingen en praktijken waarmee een gebruiker moet instemmen voor toegang tot een bedrijfsnetwerk of het internet. Veel bedrijven en onderwijsinstellingen eisen dat werknemers of studenten een beleid voor aanvaardbaar gebruik ondertekenen voordat ze een netwerk-ID krijgen. Lees hier meer

Europese geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Software en licenties

Verkopers geregistreerd op onze site kunnen uploaden software (scripts, kaarten, mods) voor FiveM. Terwijl dat te doen, accepteren ze te handelen op een goede manier van respect voor het auteursrecht en intellectueel eigendom. Wij behouden ons het recht voor om elk product te verwijderen van onze site.

Als platform en marktplaats respecteren we alle auteursrechten en intellectueel eigendom. Als je er zeker van bent dat jouw script/kaart zonder jouw toestemming is geĆ¼pload naar onze winkel, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Betaalmethoden

We bieden verschillende betaalmethoden aan: Creditcards/debetkaarten, iDeal, giropay en cryptobetaling. Als je via chat bestelt, bieden we ook PayPal of andere betaalmethoden aan. Om geld toe te voegen, bieden we Paysafecard aan.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot FiveM Modsgaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het FiveM ModsPrivacybeleid.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, FiveM Mods en / of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op FiveM Mods. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang tot dit van FiveM Mods voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan beperkingen die in deze voorwaarden.

Dat mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van FiveM Mods
 • Materiaal van FiveM Mods verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiĆ«ren van materiaal van FiveM Mods
 • Inhoud herverdelen van FiveM Mods

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. FiveM Mods niet filteren, bewerken, publiceren of beoordelen Reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van FiveM Mods, haar agenten en / of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die post hun standpunten en meningen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is FiveM Mods niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

FiveM Mods behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om alle opmerkingen die kunnen worden beschouwd als ongepast, beledigend of veroorzaakt schending van deze Algemene Voorwaarden te verwijderen.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De Reacties geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciĆ«le activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent FiveM Mods hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruik, reproduceren, bewerken en anderen toestemming te geven voor het gebruik, reproduceren en bewerken van uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een hyperlink naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstig daglicht stelt of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van FiveM Mods compenseert; en (d) de link is in de context van algemene resource informatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die zijn genoemd in paragraaf 2 hierboven en geĆÆnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons informeren door het sturen van een e-mail naar FiveM Mods. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u van plan bent te linken naar onze website, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt doorgelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de doorlinkende partij.

Geen gebruik van FiveM Mods 'logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoud aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op een website die kan worden geĆÆnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op de rechten van derden, deze anderszins schendt of pleit voor inbreuk op de rechten van derden.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Restitutiebeleid / Garantie op retourneren / Annuleringsbeleid

Onze site belooft de beste service voor onze klanten. Als je niet helemaal tevreden bent met je aankoop, zijn we er om je te helpen. We zijn niet verplicht om geld terug te geven, maar we bieden een vrijwillige geld-terug garantie. Als je problemen hebt met een script, neem dan binnen de volgende dag contact op met de verkoper via het ticketsysteem. Als je niet tot een oplossing komt om het script te laten werken, kun je een verzoek indienen om je geld terug te krijgen. Om onze klanten en verkopers te beschermen, beslissen we per geval.

Je hebt 24 uur (van de oorspronkelijke aankoopdatum/-tijd) om het middel uit onze winkel te inspecteren, te testen en te implementeren vanaf de datum dat je het hebt ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor een retourzending moet je ons de exacte reden van je verzoek om terugbetaling geven
Je artikel moet ook voorzien zijn van de kassabon of het aankoopbewijs (Bestelnummer)
Houd er rekening mee dat er een ondersteuningsteam is om je te helpen als je problemen hebt met het installeren van sommige van onze scripts voordat je een restitutieverzoek indient.

Standaard worden aankopen terugbetaald via de betaalmethode waarmee de aankoop is gedaan, maar dit is afhankelijk van de betaalmethode mogelijk niet altijd mogelijk. U en BestFiveM kunnen er ook mee instemmen dat de terugbetaling op een alternatieve manier plaatsvindt. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd van de terugbetaling afhankelijk is van uw betaalmethode.

Zodra je restitutie is goedgekeurd en verwerkt, kan het 5-10 dagen duren voordat deze op je rekening verschijnt. Je krijgt bericht als je restitutie is bevestigd via e-mail.


Gebruiksvoorwaarden voor partners

Ons platform biedt ook een partnerprogramma / affiliate programma. Affiliates kunnen een percentage van elke verkoop verdienen (20%). U accepteert:

 1. Affiliates mogen hun eigen links niet gebruiken.
 2. Het is Affiliates niet toegestaan om ten onrechte reclame te maken voor inhoud (verkeerde feiten/leugens presenteren).
 3. Uitbetaling is alleen mogelijk via PayPal.
 4. Wij (FiveM Mods) behouden ons het recht voor om de affiliate account op elk gewenst moment te sluiten.

Als geautoriseerde affiliate (Affiliate) gaat u ermee akkoord zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst (Overeenkomst). Lees de gehele overeenkomst aandachtig door voordat u FiveM-Mods.net registreert en promoot als partner.

Uw deelname aan het Programma is uitsluitend bedoeld om op legale wijze reclame te maken voor onze website om een commissie te ontvangen op lidmaatschappen en producten die zijn gekocht door personen die via uw eigen website of via persoonlijke verwijzingen naar FiveM-Mods.net zijn verwezen.

Door u aan te melden voor het FiveM-Mods.net Affiliate Programma (Programma), geeft u aan dat u deze Overeenkomst en de voorwaarden ervan accepteert.

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om elke aanvraag voor een Affiliateprogramma naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U zult geen wettelijk verhaal tegen ons hebben voor de afwijzing van uw Affiliateprogrammaaanvraag.

Commissies

Commissies worden eenmaal per maand uitbetaald. Wil een Affiliate een commissie ontvangen, dan moet de doorverwezen account minimaal 31 dagen actief blijven.

Je kunt jezelf niet doorverwijzen en je ontvangt geen commissie op je eigen accounts.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

Beƫindiging

Uw affiliate-aanvraag en status in het programma kunnen worden opgeschort of beƫindigd om een van de volgende redenen:

 • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, etc.).
 • Spammen (massale e-mails, massale berichten in nieuwsgroepen, enz.)
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet bekendmaken van de affiliate relatie voor een promotie die kwalificeert als een goedkeuring volgens de bestaande richtlijnen en voorschriften van de Federal Trade Commission, of enige toepasselijke wetgeving van een staat.
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. FiveM-Mods.net behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van FiveM-Mods.net gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, kortingsbonnen of andere vormen van beloofde smeergeld van uw aangesloten commissie als stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met FiveM-Mods.net is echter acceptabel.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.

In aanvulling op het voorgaande behoudt FiveM-Mods.net zich het recht voor om een Affiliate-account op elk moment te beƫindigen, wegens schending van deze Overeenkomst of zonder reden.

U mag grafische en tekstlinks gebruiken, zowel op uw website als in uw e-mailberichten. U kunt ook adverteren voor de FiveM-Mods.net-site in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons geleverde afbeeldingen en tekst gebruiken of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen in het gedeelte Beƫindiging.

Sites met kortingsbonnen en deals

FiveM-Mods.net biedt af en toe kortingsbonnen aan aan geselecteerde partners en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als u niet vooraf bent goedgekeurd/geen merkbon heeft toegewezen gekregen, mag u de kortingsbon niet promoten. Hieronder staan de voorwaarden die van toepassing zijn op elke affiliate die de promotie van onze producten overweegt in relatie tot een deal of kortingsbon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate-links, -knoppen of -afbeeldingen om te suggereren dat er iets anders dan de huidige geautoriseerde deals zijn voor de specifieke affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op FiveM-Mods.net-coupons, FiveM-Mods.net-kortingen of andere zinnen die coupons impliceren zijn beschikbaar.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of onzichtbare acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Je link moet de bezoeker naar de site van de verkoper sturen.
 • De gebruiker moet informatie en details over coupons/deal/besparingen kunnen zien voordat een affiliate cookie wordt ingesteld (d.w.z. "klik hier om coupons te zien en een venster naar de site van de verkoper te openen" is NIET toegestaan).
 • Affiliatesites mogen geen "Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon" of variaties daarop hebben, wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de site van de merchant opent of een cookie instelt. Affiliates met een dergelijke tekst op de landingspagina van de handelaar worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

Pay Per Click (PPC) beleid

PPC bieden is NIET toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

FiveM-Mods.net is niet aansprakelijk voor indirecte of accidentele schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van fouten bij het volgen van partners, verlies van databasebestanden of enig gevolg van opzet of schade aan het Programma en/of aan onze website(s). ).

We geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het programma en/of de lidmaatschappen of producten die worden verkocht door FiveM-Mods.net. Wij beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of fouten.

Duur van de overeenkomst

De termijn van deze overeenkomst gaat in op het moment dat u wordt toegelaten tot het programma en eindigt op het moment dat uw Affiliaterekening wordt beƫindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd. Indien een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliaterekening te beƫindigen. Als u blijft deelnemen aan het Programma, betekent dit dat u de wijziging aanvaardt.

Vrijwaring

De aangeslotene zal FiveM-Mods.net en zijn aangesloten en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos stellen, inclusief degenen die door FiveM-Mods.net een licentie of toestemming hebben gekregen om materiaal te verzenden en te distribueren, van welke aard dan ook. alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke juridische honoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met alle claims die in verband met deze Overeenkomst worden geleden als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, het nalaten om openbaarmaking of opzettelijk wangedrag van de Affiliate.

Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het FiveM-Mods.net-partnerprogramma worden uiteengezet. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, door het aanmeldingsproces van FiveM-Mods.net te voltooien. Door deze actie ontstaat een elektronische handtekening die dezelfde juridische kracht en werking heeft als een handgeschreven handtekening.

Laatste wijziging: 20 maart 2023

Winkelwagen

20% UIT

Voer dit in bij het afrekenen

GET

Speciale aanbieding:

Code: 20OFF

nl_NLNederlands